R E K I S T E R I S E L O S T E

Tämä on Riika Tuohilampi Tmi:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §, ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018. Viimeisin muutos 24.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Riika Tuohilampi Design (Riika Tuohilampi Tmi)

Y-tunnus: 2862653-1
Osoite: Teljänkatu 1b A 42
Kotipaikka: Pori
Puhelin: 040-8641303
Sähköposti: riika@riikatuohilampi.com

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Riika Tuohilampi, samat tiedot kuin yllä

3. Henkilörekisterin nimi
Riika Tuohilampi Design asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen. Asiakkaan henkilötietoja voidaan käyttää verkkokaupan tilausten käsittelyyn, asiakassuhteen hoitamiseen sekä tuotteiden ja palvelujen markkinointiin.

5. Rekisteröitävät tiedot
Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Verkkokaupasta tilanneen henkilön yhteystiedot ja tilaushistoria.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:

  • Asiakkaalta itseltään tuotteen / palvelun tilaamisen yhteydessä
  • Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan

7. Henkilötietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta eikä siirrä tietoja ulkopuolisille tahoille.

8. Rekisterin suojaus
A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto: Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Riika Tuohilampi Tmi:n toimitiloissa lukituissa tiloissa.

B) Sähköisesti tallennetut tiedostot: Sähköisessä muodossa olevat tiedostot säilytetään Riika Tuohilampi Tmi:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. salasanoilla suojatut laitteet sekä henkilötietoja sisältävien tiedostojen suojaus salasanoin.

9. Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

10. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllämainitulle yhteyshenkilölle.